Sinu kindel ehituspartner.

+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

HOONETE RENOVEERIMINE, ÜMBEREHITUS, MUINSUSKAITSE OBJEKTID

AvalehtTEENUSEDHOONETE RENOVEERIMINE, ÜMBEREHITUS, MUINSUSKAITSE OBJEKTID

Renoveerimine

Tänu pikaajalisele kogemusele suudame renoveerida ehk taastada ka väga väljakutsuvaid hooneid ja keerukaid objekte. Teostame restaureerimistöid tervikuna.

Muinsuskaitse objektid

Tegeleme ka muinsuskaitse all olevate objektidega. Kõiki renoveerimis- ja rekonstrueerimistöid teostame rangelt Muinsuskaitseameti nõudeid järgides

Moderniseerimine

Vahel on tarvis hooneid ja objekte moderniseerida, kaasajastada ja elukvaliteeti tõstvamaks muuta. Teostame moderniseerimist erinevatele objektidele

Projektijuhtimine

Hoonete renoveerimine võib sisaldada uut planeerimist, süsteemide uuendamist ja muutusi nii interjööris kui eksterjööris. Võtame enda peale nii projekti väljatöötamise kui juhtimise

Rekonstrueerimine

Rekonstrueerimine ehk ümberehitus teostatakse neil objektidel, mille konstruktsiooni on tarvis uuendada, midagi ümber ehitada või omadusi parandada.

Täielik realiseerimine

Pakume renoveerimise kui restaureerimise töid tervikuna, teostades nii projekti väljatöötamise, õigusliku kooskõlastamise kui ka täieliku realiseerimise

Renoveerimine

Tänu pikaajalisele kogemusele suudame renoveerida ehk taastada ka väga väljakutsuvaid hooneid ja keerukaid objekte. Teostame restaureerimistöid tervikuna.

Rekonstrueerimine

Rekonstrueerimine ehk ümberehitus teostatakse neil objektidel, mille konstruktsiooni on tarvis uuendada, midagi ümber ehitada või omadusi parandada.

Muinsuskaitse objektid

Tegeleme ka muinsuskaitse all olevate objektidega. Kõiki renoveerimis- ja rekonstrueerimistöid teostame rangelt Muinsuskaitseameti nõudeid järgides

Moderniseerimine

Vahel on tarvis hooneid ja objekte moderniseerida, kaasajastada ja elukvaliteeti tõstvamaks muuta. Teostame moderniseerimist erinevatele objektidele

Projektijuhtimine

Hoonete renoveerimine võib sisaldada uut planeerimist, süsteemide uuendamist ja muutusi nii interjööris kui eksterjööris. Võtame enda peale nii projekti väljatöötamise kui juhtimise

Täielik realiseerimine

Pakume renoveerimise kui restaureerimise töid tervikuna, teostades nii projekti väljatöötamise, õigusliku kooskõlastamise kui ka täieliku realiseerimise

Ehitusfirma UNICO on tugevalt spetsialiseerunud erinevate objektide renoveerimisele, restaureerimisele kui ka antud tegevuste projektijuhtimisele. Tellija huvist lähtuvalt pakume eelkõige terviklahendust koos projekti väljatöötamise, selle juhtimise, ehitustööde läbiviimise kui ka õigusliku kooskõlastusega.

Paljude inimeste elustiil ja harjumused on ajaga muutunud ning kunagi ehitatud hoone võib olla seoses muutustega iganenud. Eramute ja tööstushoonete kohandamine muudab kasutuse mugavamaks, läbimõeldumaks ja turvalisemaks.

Hoonete renoveerimine hõlmab endas analüüsi olemasolevale objektile, vajadusel uut planeerimist, ehitusobjekti või selle kommunikatsioonisüsteemide uuendamist tehniliste omaduste parendamiseks, muutusi interjööris või eksterjööris. Üle vaadatakse ja vajadusel renoveeritakse mehaanilist stabiilsust, erinevaid ohutusnõudeid (tuli, tervis, hügieen, keskkond, kasutus, müra jne), energiatõhusust ja jätkusuutlikust. Eesmärgiks on tagada objekti kasutusomadused plaanipärase lahendusega, muutes plaane, ruumide kasutust ja pindu minimaalselt.

Hoonete rekonstrueerimine ehk ümberehitus hõlmab endas eelkõige kandekonstruktsioonide muutmist või asendamist kas ruumipõhiselt või terve hoone ulatuses. Rekonstrueerimise käigus võivad muutuda objektide või ruumide kasutusotstarbed, ehitusmaht ja pinna suurus. 

Ümberehitus hõlmab endas ka UNESCO kaitse (ja muud muinsuskaitse objektid) all olevate hoonete moderniseerimist ja ümberplaneerimist. Ehitustöid endise välimuse taastamiseks, rajatise konstruktsiooni uuendamiseks, samuti ehitise omaduste parandamiseks teostab UNICO Muinsuskaitseameti nõudeid silmas pidades.

z

Usaldus

UNICO ehitustöid ja projektijuhtimist usaldatakse rahvusvaheliselt juba üle 10 aasta. Täidame antud lubadusi!

v

Kvaliteet

UNICO kvaliteet on tipptasemel, selles me järeleandmisi ei tee. Hindame kvaliteeti igas pisiasjas!

c

Tähtajad

Tähtaegadest kinni pidamine on kogu meie meeskonna ühine eesmärk iga kliendi puhul!

n

Kogemus

Omame aastatepikkust ja rahvusvahelist kogemust nii hoonete ehitamisel kui ka projektijuhtimisel.