Sinu kindel ehituspartner.

+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

RENOVEERIMINE

AvalehtPORTFOOLIORENOVEERIMINE

Lisaks ehitamisele on hoonete ja rajatiste renoveerimine, ümberehitus ning rekonstrueerimine ehitusfirma UNICO teiseks põhisuunaks. Professionaalne renoveerimine nõuab aastatepikkust laiahaardelist kogemust, mida meil ka on. Tänu sellele suudame taastada või rekonstueerimistöid teha ka väga väljakutsuvatele hoonetele ning keerukatele objektidele.

 

Renoveerimistöid teostame tervikuna, viies läbi renoveerimise kõik etapid – projekti väljatöötamine, õiguslik kooskõlastus, finantside analüüs ning planeerimine, projektijuhtimine ja ehitustööde läbiviimine.

 

Lisaks hoonete renoveerimisele ja rekonstrueerimisele teostame ka hoonete ning objektide moderniseerimist ja ümberehitust. Vastavalt nii inimeste kui hoonete kasutuseesmärgi muutumisest on sageli vaja hooneid parendada, mugandada ja turvalisemaks muuta. Analüüsime lähtuvalt vajadustest hoone olukorda, pakume välja tegevuskava ning teostame tähtaegadest kinni pidades.

Mida täpsemalt pakume?

Projekti detailset töötlemist

Abi renoveerimistööde juhtimise

Kogu ehitusprotsessi

Spetsialistidest koosnevat meeskonda

Tähtaegadest kinnipidamist

Innovaatilisi lahendusi

Iga etapi ehitustööde kvaliteedi kontrolli

Vajalike lubade taotlemists

z

Usaldus

UNICO ehitustöid ja projektijuhtimist usaldatakse rahvusvaheliselt juba üle 10 aasta. Täidame antud lubadusi!

v

Kvaliteet

UNICO kvaliteet on tipptasemel, selles me järeleandmisi ei tee. Hindame kvaliteeti igas pisiasjas!

c

Tähtajad

Tähtaegadest kinni pidamine on kogu meie meeskonna ühine eesmärk iga kliendi puhul!

n

Kogemus

Omame aastatepikkust ja rahvusvahelist kogemust nii hoonete ehitamisel kui ka projektijuhtimisel.

ABB Tootmishoone ümberehitus

RENOVEERIMINE JA REKONSTRUEERIMINE

Viru tn, Tallinn

RENOVEERIMINE JA REKONSTRUEERIMINE

Pood Maxima, Maardu

RENOVEERIMINE JA REKONSTRUEERIMINE
Viljandi mois

Viljandi mõis (Schloss Fellin)

AVALIKUD OBJEKTID / RENOVEERIMINE JA REKONSTRUEERIMINE

Farmaatsiatehase tootmishoone

RENOVEERIMINE JA REKONSTRUEERIMINE / TÖÖSTUSEHITUS