Your reliable construction partner.

+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

Booking

HomeBooking

Järvevaade elurajooni kinnistute broneerimise tingimused

Broneerimislepingu sõlmimise eesmärgiks on tagada tellijale ainuõigus valitud kinnisvara ostmiseks. Samuti tagada müüale kinnitus, et tellija on ostmisest huvitatud.

1. Seotud isikud:

1.1. Broneeringu andjaks on UNICO EESTI OÜ (registrikood 11576464, asukoht Tuukri 54, 10120, Tallinn, e-post info@unico.ee, telefon (+372)6077072) ning tema tütarettevõte JÄRVEVAADE OÜ (registrikood 16241881, asukoht Tuukri 54, 10120, Tallinn, e-post jarvevaade@unico.ee).

1.2. Broneerijaks on füüsiline või juriidiline isik, kelle nimelt broneering esitatakse.

2. Broneeringu ese:

2.1. Broneeringu esemeks on broneerija poolt broneeringuandja veebilehtedel (jarvevaade.ee ja unico.ee) välja valitud ning broneeringuga kinnitatud vara (hoonestamata kinnistud).

3. Broneeringu sisu:

3.1. Broneeringu sisuks on broneeringu andja kohustus broneeringu kinnitamise hetkest broneeringu kehtivusaja jooksul mitte pidada kolmandate isikutega, s.o isikutega, kes ei ole broneerijaks, läbirääkimisi broneeritud vara võõrandamise eesmärgil ning mitte võõrandada broneeritud vara broneeringu kehtivusaja jooksul kolmandale isikule, s.t isikule, kes ei ole broneerijaks.

3.2. Broneeringu kinnitamine tähistab broneeringu andja ja broneerija vahelist müügiprotsessi alustamise fakti (broneeritud vara suhtes). Broneeringu kinnitamine ei kohusta broneerijat broneeritud vara suhtes notariaalseid lepinguid sõlmima ega broneeritud vara omandama.

3.3. Broneerimislepingu sõlmimise järel alustab broneeringu andja müügiprotsessi järgmiste etappide ettevalmistamist (notariaalne võlaõiguslik leping ja sealt edasi notariaalne asjaõiguslik leping). Broneerijale jagatakse regulaarselt teavet edasiste tegevuste kohta.

4. Broneeringu tasu:

4.1. Broneeringu maksumus, mis sisaldab endas punktis 3.1. nimetatud kohustuse võtmise ja täitmise tasu, on 2000 € (kaks tuhat eurot). Hind sisaldab käibemaksu. Broneeringu maksumus kuulub broneeringu andjale tasumisele koheselt pärast broneeringu kinnitamist veebilehel.

4.2. Broneeringu tasu saab tasuda broneeringu andjale tema kodulehel unico.ee avaneva makserakenduse kaudu (liidestatud krediidiasutused on Swedbank, SEB, LHV, Coop Pank, Luminor ja_Citadele).

Samuti saab tasuda broneeringu tasu pangaülekandega broneeringu andja Järvevaade OÜ pangakontole EE157700771006290732 (AS LHV Pank, SWIFT-kood LHVBEE22), selgitusega „broneerija nimi, broneeritud kinnisvara nimetus, broneerimistasu“. Pangaülekande puhul palume broneerijal täiendavalt saata oma kontaktandmed e-posti teel aadressile info@unico.ee (sh broneerija nimi, broneeritud kinnisvara nimetus, broneerija e-mail, broneerija telefoni number). 

4.3. Broneeringu maksumus ei kuulu broneeringu andja poolt broneerijale tagastamisele, välja arvatud juhul kui broneeringu andja rikub punktis 3.1. sätestatud kohustusi. Broneerimistasu arvestatakse hiljem maha valitud kinnisvara tasumata lõpphinnast.

5. Broneeringu kehtivus:

5.1. Broneering on broneeringu andjale ja broneerijale õiguslikult siduv alates broneeringu kinnitamise hetkest broneerija poolt (alates pangaülekande toimumise hetkest).

5.2. Broneering broneeritud vara osas kehtib kuni notariaalse kokkuleppe sõlmimiseni alates broneerija poolt tehtud pangaülekande hetkest. Broneering lõpeb notariaalse kokkuleppe jõustumisel või hetkel, kui broneerija teatab broneeringu andjale kirjalikult, et loobub broneeritud vara ostmisest.

6. Taganemise õigus:

6.1. Broneeringu kinnitamisega kinnitab broneerija broneeringu andjale omapoolset tahet, et soovib broneeringu andja poolt punktis 3.1. sätestatud kohustuse täitmise kohest alustamist.

6.2. Broneeringu kinnitamisega annab broneerija broneeringu andjale omapoolse nõusoleku ning kinnitab fakti, et kaotab oma lepingust tuleneva taganemisõiguse punktis 3.1. sätestatud kohustuse täitmise alustamise hetkest tulenevalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 1. Broneerija taganemisõigus loetakse välistatuks vastavasisulise nõusoleku ja broneeringu kinnitamise andmise hetkest.

6.3. Broneeringu andjal on õigus lepingust ühepoolse avalduse alusel taganeda, kui punktis 4.1. märgitud broneeringu maksumus ei ole broneeringu andja pangakontole laekunud hiljemalt 2 kalendripäeva jooksul alates broneeringu kinnitamise päevast.

7. Broneerimisele järgnevad toimingud:

7.1. Pärast broneeringu kinnitamist (sh broneerimistasu maksmist) edastatakse broneerija avaldatud e-posti aadressile broneeringu kinnitus koos käesolevate lepingutingimustega, mida broneerijal on võimalik salvestada ja taasesitada.

7.2. Broneeringu andja võtab broneerijaga ühendust broneeritud vara osas läbirääkimiste jätkamiseks hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul alates broneeringu kinnistamisest.

8. Isikuandmete töötlemine:

8.1. Broneeringu andja töötleb broneerjate isikuandmeid broneerimisele järgnevate toimingute sooritamiseks kuni ostetava vara üleandmiseni. Samuti turunduslikul eesmärgil, et teavitada broneerijaid erinevatest Unicoga seotud uudistest ja pakkumistest.

9. Kohaldatav õigus:

9.1. Kui õigusaktist ei tulene imperatiivselt teisiti, kohaldatakse broneeringust tekkivatele õigussuhetele Eesti õigust.